Voorwaarden voor deelname aan vergelijkende onderzoeken

De organisator van de wedstrijden is AM COOK GmbH, Hövelmarkt 8, 33161 Hövelhof.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat Instagram niet de organisator van de sweepstakes is en hiervoor niet als contactpersoon beschikbaar is en hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaardt. Alle personen die ouder zijn dan 18 jaar mogen deelnemen, met uitzondering van werknemers van AM COOK GmbH en hun familieleden.

De winsten kunnen niet in contanten worden uitbetaald. De beslissing van de jury is definitief. Alleen personen die in Duitsland woonachtig zijn, komen voor deelname in aanmerking. De prijzen worden verloot onder alle deelnemers. Meerdere inzendingen verhogen de kans om te winnen niet. Deelname via sweepstakebureaus of automatische deelnameprocedures is uitgesloten. De winnaars worden door ons via een privé direct message op de hoogte gebracht van de prijs en zullen ons vervolgens hun adres meedelen met het oog op de verzending van de prijs. Winnaars die hun adresgegevens niet binnen vier weken na de bekendmaking aan ons hebben doorgegeven, verliezen hun aanspraak op de prijs. AM COOK mag de namen van de winnaars en alle inhoud die door de winnaars op de Timeline is geplaatst, publiceren. Voor meer informatie over de prijzen en de uiterste datum voor deelname, zie ons bericht over de betreffende loterij.

AM COOK behoudt zich het recht voor om deelnemers om gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Een dergelijke reden bestaat met name in het geval van schending van deze deelnemingsvoorwaarden, de schending van wettelijke voorschriften of rechten van derden, of de plaatsing van pornografische, obscene, discriminerende, racistische of geweld verheerlijkende inhoud. Hetzelfde geldt in geval van voltooide of poging tot manipulatie van de loterij, poging tot verstoring of belemmering van het goede verloop van het spel of bedreiging of intimidatie van andere deelnemers of derden. De deelnemers vrijwaren AM COOK van alle aanspraken van derden, die zij hebben veroorzaakt door verwijtbare overtreding van de hiervoor genoemde uitsluitingsgronden (aansprakelijkheid van de deelnemers).

AM COOK wird im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogenen Daten der Teilnehmer nur insoweit verarbeiten, als dies zur Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Elke verdere verwerking van deze gegevens is uitgesloten. Naast deze deelnemingsvoorwaarden zijn ook de “Verklaring gegevensbescherming” en de “Wettelijke verklaring” van AM COOK, die via de volgende links kunnen worden geraadpleegd, van toepassing. Deze hebben uitsluitend betrekking op het profiel van AM COOK exclusiv en de door AM COOK verwerkte gegevens. AM COOK is niet verantwoordelijk voor de websites van Instagram en de gegevensverwerking door Instagram. In zoverre zijn het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Instagram van toepassing.