Heroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. . Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

AM COOK GmbH
Hövelmarkt 8
D-33161 Hövelhof

Tel. 05257-947970
E-Mail: info@am-cook.com

hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen

Daarvoor kunt u
– gebruik maken van het modelformulier voor herroeping(pdf), wat niet verplicht is,
– Uw herroeping elektronisch invullen en verzend deze via ons online formulier,
– Ons een andere duidelijke uitleg sturen.

Als u ons onlineformulier gebruikt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).
Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich uit dit contract terugtrekt, dienen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). ), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terug te betalen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract aan

AM COOK GmbH, online winkel
Hövelmarkt 8
D-33161 Hövelmarkt

te retourneren of te overhandigen.
De deadline is gerespecteerd als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Einde van onderrichting herroeping